Grondwerken

Bekijk

Waterwerken

Bekijk

Betonwerken

Bekijk

Spoorwerken

Bekijk

Sloopwerken

Bekijk

Wegenbouw

Bekijk

Herinrichting Geneesherenbuurt Haarlem

Voor de Gemeente Haarlem hebben wij het volgende project uitgevoerd:

Algemeen:
Bestek: 2010346946
Naam project: Herinrichting Geneesherenbuurt
Locatie project: Haarlem

Periode uitvoering:
Mei 2012 tot en met juli 2013

Omschrijving project:
Wegenwerkzaamheden
- Het opbreken van elementenverharding
- Het opbreken van kantopsluitingen
- Het verplaatsen en verwijderen van lichtmasten
- Het verplaatsen en verwijderen van inrichtingselementen
- Het verwijderen van stobben en beplantingen
- Het frezen van asfaltverharding (teerhoudend)
- Het opbreken van asfaltverharding
- Het ontgraven, vervoeren, leveren en verwerken van grond
- Het aanbrengen van plantgaten voor bomen
- Het maken van plantvakken voor heesters en hagen
- Het aanbrengen van wegfundering van menggranulaat
- Het aanbrengen van elementenverharding
- Het aanbrengen van elementenverharding
- Het aanbrengen van kantopsluitingen
- Het leveren en planten van bomen
- Het leveren en planten van heesters en hagen
- Het inzaaien van gazon
- Het aanbrengen van straatmeubilair
- Het onderhouden van bomen, gazons en beplantingen
- Het verrichten van bijbehorende leveranties

Rioolwerkzaamheden
- Het opbreken van kolken, incl. kolkleiding
- Het verwijderen van betonriool
- Het volschuimen van betonriool
- Het verwijderen van gemetselde riool inspectieputten
- Het verwijderen van gres/ beton drainage
- Het verwijderen van drainage inspectieputten
- Het aanbrengen van betonriool
- Het aanbrengen van PVC riool
- Het aanbrengen van betonnen inspectieputten
- Het aanbrengen van drainage
- Het aanbrengen van drainage inspectieputten
- Het aanpassen van funcering t.b.v. het riool
- Het aanbrengen van kolken, incl. kolkleiding
- Het aanbrengen van huisaansluitingen.

Dit project is uitgevoerd door Verhoeven Infra B.V.

Impressie
Herinrichting Geneesherenbuurt Haarlem
Herinrichting Geneesherenbuurt Haarlem
Herinrichting Geneesherenbuurt Haarlem