Grondwerken

Bekijk

Waterwerken

Bekijk

Betonwerken

Bekijk

Spoorwerken

Bekijk

Sloopwerken

Bekijk

Wegenbouw

Bekijk

Rijnkade Arnhem

Voor de Gemeente Arnhem hebben wij het volgende project uitgevoerd.

Algemeen
Bestek: GM-AHM-2011-21
Naam project: Ruimte voor de riviercruisevaart Rijnkade Arnhem
Locatie project: Arnhem 

Uitgevoerd in combinatie met Heuvelman Ibis.

Periode uitvoering:
De uitvoering vond plaats van april 2012 tot en met februari 2014.

Omschrijving project:
- Opbreken elementenverhardingen opgebouwd uit diverse typen en afmetingen;
- Aanbrengen van stalen damwanden in de bestaande lage kade;
- Aanbrengen van een verankeringsconstructie;
- Aanbrengen van een gewapende betonnen deksloof op de damwanden;
- Aanbrengen van wrijfstijlen op de damwandconstructie;
- Aanbrengen bolderconstructies op de betonnen deksloof;
- Diverse grondwerkzaamheden, onder andere het ontgraven van het gebied tussen de nieuwe en de bestaande kadeconstructie;
- Aanbrengen elementverharding op de lage kade;
- Aanpassen bestaande overstortconstructies, inclusief het vervaardigen van doorvoeren door de nieuwe kadeconstructie;
- Slopen van de bestaande kadeconstructie voornamelijk bestaande uit beton en metselwerk;
- Trekken/afknijpen betonnen funderingspalen bestaande kadeconstructie;
- Trekken stalen damwanden welke onderdeel zijn van de bestaande kadeconstructie;
- Aanpassen/verleggen van bestaande overstortrioleringen;
- Slopen bestaande bolderconstructies;
- Het uitvoeren van explosieven onderzoek en werken in CE verdacht gebied;
- Het werken met en het afvoeren van vervuilde grond onder milieukundige begeleiding;
- Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Dit project is uitgevoerd door Verhoeven Infra B.V.

Impressie
Rijnkade Arnhem
Rijnkade Arnhem
Rijnkade Arnhem