Grondwerken

Bekijk

Waterwerken

Bekijk

Betonwerken

Bekijk

Spoorwerken

Bekijk

Sloopwerken

Bekijk

Wegenbouw

Bekijk

Herinrichting midden-eiland Westerpark

Op 8 november 2016 zijn wij gestart met het werk 'Herinrichting midden-eiland Westerpark' te 's-Hertogenbosch.
Dit betrof het verplaatsen van diverse bomen, inrichten van het werkterrein en de aanleg van een pontonbrug voor ons materieel, zodat we bij het midden-eiland kunnen komen.

Het UAV-gc werk is aangenomen door Verhoeven Milieutechniek (in samenwerking met Aannemersbedrijf Verhoeven) op basis van het gunningscriterium 'Best Value Dialoog'. Gepland is dat het werk nog voor de kerstvakantie wordt opgeleverd.

Vanaf 14-11-2016 gaan we starten met het opbreken van de aanwezige verhardingen. Verhoeven Milieutechniek volgt daarna met het saneren van het gebied. Vervolgens zullen we het terrein herinrichten (inzaaien, bankjes plaatsen etc.) zodat het gebied weer gebruiksklaar kan worden gemaakt.

Bekijk hier de nieuwsbrief van 14-11-2016.

Impressie
Herinrichting midden-eiland Westerpark
Herinrichting midden-eiland Westerpark
Herinrichting midden-eiland Westerpark
Herinrichting midden-eiland Westerpark
Herinrichting midden-eiland Westerpark
Herinrichting midden-eiland Westerpark