Grondwerken

Bekijk

Waterwerken

Bekijk

Betonwerken

Bekijk

Spoorwerken

Bekijk

Sloopwerken

Bekijk

Wegenbouw

Bekijk

Essche stroom: Bleijendijk en Halsche Beemden

Voor Waterschap de Dommel voeren wij op dit moment uit:

Algemeen:
Bestek:  BC3436-101-K001
Naam project:  Essche stroom, deelproject Halsche Beemden en Bleijendijk.
Beekherstel en ecologische verbindingszone.
Locatie project: Essche stroom tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven, in de gemeenten Haaren, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught.

Uitvoering in samenwerking met van der Bruggen grondverzet.

Periode uitvoering:
December 2013 tot en met heden.

Omschrijving project:
- Opruimingswerkzaamheden
- Maaien percelen en kades
- Frezen percelen en kades
- Verwijderen afrasteringen
- Ontgraven maaiveldverlaging
- Ontgraven poelen en watergangen
- Ontgraven meanders
- Otgraven bestaande kades
- Ontgraven en afvoeren verontreinigde grond
- Dempen gedeelten van de Essche Stroom
- Aanleg nieuwe regionale en overige keringen
- Vewijderen, aanpassen en aanleg kunstwerken en duikers
- Aanleg in- en uitstroomvoorziening
- Aanleg veegvuiluitdraaiplaats (VVUP)
- Aanleg coupure
- Aanbrengen oeverbescherming

Impressie
Essche stroom: Bleijendijk en Halsche Beemden
Essche stroom: Bleijendijk en Halsche Beemden
Essche stroom: Bleijendijk en Halsche Beemden
Essche stroom: Bleijendijk en Halsche Beemden
Essche stroom: Bleijendijk en Halsche Beemden
Essche stroom: Bleijendijk en Halsche Beemden
Essche stroom: Bleijendijk en Halsche Beemden
Essche stroom: Bleijendijk en Halsche Beemden