Grondwerken

Bekijk

Waterwerken

Bekijk

Betonwerken

Bekijk

Spoorwerken

Bekijk

Sloopwerken

Bekijk

Wegenbouw

Bekijk

Aanleg singelverbindingen Rotterdam

Voor de Gemeente Rotterdam hebben wij het volgende project in uitvoering:

Algemeen:
Bestek:  2-050-15
Naam project: Spaanse polder. Het aanbrengen van 2 singelverbindingen
Locatie project: Rotterdam

Periode uitvoering:
September 2015 - heden

Omschrijving project:
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het maken van verkeersplannen en boorplannen
- Het verrichten van grondwerk
- Toepassen van damwanden
- Saneringswerkzaamheden
- Uitvoeren van twee gesloten front boringen incl. het leveren van de boorbuizen
- Aanbrengen van singelverbindingen

Impressie
Aanleg singelverbindingen Rotterdam
Aanleg singelverbindingen Rotterdam
Aanleg singelverbindingen Rotterdam
Aanleg singelverbindingen Rotterdam