Grondwerken

Bekijk

Waterwerken

Bekijk

Betonwerken

Bekijk

Spoorwerken

Bekijk

Sloopwerken

Bekijk

Wegenbouw

Bekijk

Spoorwerk Woerden - Bodegraven

In opdracht van ProRail hebben wij het volgende werk uitgevoerd:

Algemeen:
Bestek: K-004814
Naam project: Saneren kunstwerken en overpaden Woerden-Bodegraven
Locatie project: Is gelegen tussen km 7.100 en km 9.200 van de spoorlijn Woerden - Bodegraven (lijncode 102), in de gemeente Bodegraven.

Periode uitvoering:
September 2013 - februari 2014

Omschrijving werkzaamheden:
- Realiseren van een bovenbouwvernieuwing van de spoorconstructie van km 7.500 tot en met km 7.700 inclusief de toepassing van een PSS-laag in de spoorlijn Woerden-Bodegraven
- Het vervangen van 2 stalen brugdekken inclusief een gedeelte van de bestaande onderbouw door zettingsvrije constructies
- Het vervangen van een stalen brugdek inclusief gedeelten van de bestaande onderbouw door een zettingsvrije duikerconstructie
- Het opnemen van een drietal boerenoverpaden inclusief bijbehorende werkzaamheden
- Het uitvoeren van werkzaamheden ten aanzien van kabels en leidingen ProRail
- Het uitvoeren van werkzaamheden ten aanzien van het seinwezen.

Dit project is uitgevoerd door Verhoeven Infra B.V.

Impressie
Spoorwerk Woerden - Bodegraven
Spoorwerk Woerden - Bodegraven
Spoorwerk Woerden - Bodegraven
Spoorwerk Woerden - Bodegraven