Grondwerken

Bekijk

Waterwerken

Bekijk

Betonwerken

Bekijk

Spoorwerken

Bekijk

Sloopwerken

Bekijk

Wegenbouw

Bekijk

Bluswater- en bereikbaarheidsvoorziening Deventer

In opdracht van ProRail hebben wij het volgende werk uitgevoerd:

Algemeen:
Bestek: Z-131006
Naam project: Landelijk - bluswater- en bereikbaarheidsvoorziening Deventer
Locatie project: Deventer

Periode uitvoering:
13 mei 2015 tot en met 1 december 2015

Omschrijving werkzaamheden:
- Uitvoeringsontwerp (UAV-GC 2005):
   * definitief kabeltrace
   * controle ontwerpberekening/ dimensionering OG van brandputten
   * geschiktheid toe te passen bronpomp
   * verkennend en aanvullend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd
   * OCE onderzoek uitgevoerd
- Werkzaamheden emplacement:
   * uitvoeren van een bodemsanering (asbest)
   * 3 bronnen geboord
   * 3 onderwaterpompen geplaatst
   * 3 E-kasten geplaatst
   * kabels en leidingen incl. verdeelkast aangebracht
   * bekabeling aangesloten
   * werkingstest installatie uitgevoerd in samenwerking met de brandweer
- Werkzaamheden Holterkolk:
   * verhardingen en terreininrichting aangebracht
   * taludtrap, stijgleiding en hekwerken aangebracht
   * werkingstest installatie uitgevoerd in samenwerking met de brandweer.

Dit project is uitgevoerd door Aannemersbedrijf Verhoeven B.V.

Impressie
Bluswater- en bereikbaarheidsvoorziening Deventer