Grondwerken

Bekijk

Waterwerken

Bekijk

Betonwerken

Bekijk

Spoorwerken

Bekijk

Sloopwerken

Bekijk

Wegenbouw

Bekijk

Fietsbrug Poldervaart

Algemeen:
Bestek: 14-321-1313/2
Naam project: Fietsbrug Poldervaart
Locatie project: Schiedam

Periode uitvoering:
Uitvoering vondt plaats in de periode van 10 november 2014 tot en met februari 2015.

Uitgevoerde werkzaamheden:
* Verwijderen beschoeiing
* Aanbrengen van een fietsbrug
  - het verrichten van heiwerkzaamheden
  - het vervaardigen van betonconstructies
  - het vervaardigen van staalconstructies
  - het verrichten van conserveringswerkzaamheden
* het verrichten van grondwerk
 

Impressie
Fietsbrug Poldervaart