Matlingeweg Rotterdam

« terug naar het overzicht
17-07-2018 - Sommige projecten gaan in de bouwvak door.
Een van deze projecten is het recent aangenomen project in Rotterdam.

Algemeen:
Bestek:  2-W-90224-18
Naam project: Hongkongstraat - Matlingeweg, vervangen riool- singelverbinding
Locatie project: Rotterdam

Periode uitvoering:
30 juli t/m 31 augustus 2018

Algemene beschrijving:
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen
b. Verwijderen en aanbrengen van bitumineuze verhardingen
c. Verwijderen en aanbrengen kantopsluitingen
d. Verwijderen en aanbrengen singelverbinding
e. Verwijderen en aanbrengen riolering
f. Verwijderen en aanbrengen funderingen
g. Aanbrengen licht ophoogmateriaal (BIMS)
h. Op hoogte stellen verlichtingsmasten
i. Kabels en leidingen ophogen
j. Onttrekken en lozen van grondwater
k. Ontgraven van licht tot sterk verontreinigde grond
l. Scheiden van grond
m. Verwerken van grond klasse industrie tot schone grond


Het afzettingsbord voor de tijdelijke afsluiting is reeds geplaatst, zodat mensen tijdig gewaarschuwd worden.